Resultaten voor kwaliteitswijzer basisonderwijs amsterdam

Home
kwaliteitswijzer basisonderwijs amsterdam
Dataset Kwaliteitswijzer Basisonderwijs Amsterdam 2011-2012 online!
Dataset Kwaliteitswijzer Basisonderwijs Amsterdam 2011-2012 online! Posted by alette Gepubliceerd: 16 juni, 2012. Via amsterdamopendata.nl staat vanaf vandaag de dataset van de Kwaliteitswijzer Basisonderwijs Amsterdam 2011-2012 online. Toelichting op de dataset vind je hier. De dataset is 2 redenen uniek.:
Kwaliteit op de Roos OBS De Roos.
Deze website is door de Amsterdamse schoolbesturen van Primair Onderwijs en de Gemeente Amsterdam ontwikkeld. De zogenoemde Kwaliteitswijzer Basisonderwijs Amsterdam geeft informatie over o.a. leerresultaten op Amsterdamse scholen, dus ook onze school. Scholen informeren zo ouders en leggen met deze Digitale Kwaliteitswijzer in het openbaar verantwoording af over de leerresultaten die behaald zijn in de afgelopen 3 jaar.
Tweede Kwaliteitswijzer Amsterdams basisonderwijs OCO.
Kwaliteitsverbetering zet door. Uit de gegevens van de Kwaliteitswijzer valt op te maken dat de 86 basisscholen in de Verbeteraanpak van KBA Kwaliteitsaanpak Basisonderwijs Amsterdam gemiddeld een lichte stijging laten zien van de Cito eindscores ten opzichte van de afgelopen drie jaar.
Cookiewall: Cookies op Het Parool Het Parool.
Parool.nl deelt de informatie die zij verkrijgt middels het gebruik van cookies en vergelijkbare technieken, waaronder ook persoonsgegevens, in een samenwerkingsverband genaamd NLProfiel van Buymedia Nederland met Sanoma en Telegraaf Media Groep om gezamenlijke groepsprofielen op te stellen. Door op Ja, ik accepteer cookies te klikken, gaat u akkoord met de verstrekking van uw persoonsgegevens aan Sanoma en Telegraaf Media Groep voor de totstandkoming van de gezamenlijke groepsprofielen.
De Kwaliteitswijzer van Amsterdam Onderwijs assessments.
Een selectie uit de Kwaliteitswijzer ziet u in de PDF. Wie de gegevens bekijkt, ziet dat in Amsterdam vele meer kinderen dan landelijk naar het leerwegondersteunend onderwijs LWOO gaan. Landelijk ligt dat percentage op 63%, in Amsterdam is dat 169%. Leerwegonderstuenend onderwijs is voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs voor leerlingen die veel extra begeleiding nodig hebben. Voormalig onderwijswethouder Lodewijk Asscher introduceerde de Asschernorm: maximaal 20% van de leerlingen krijgt een PRO/LWOO-advies, een kwart van de leerlingen gaat naar HAVO of VWO en de gemiddelde Cito-score ligt op het niveau dat nodig is om zonder meer naar VMBO-T te kunnen. Het aantal scholen dat alle drie die normen haalt, is iets gedaald van 80 naar 77. Vorig jaar leverden 193 scholen gegevens aan, nu zijn dat er 205 van de 208. In het overzicht is ook te zien welke scholen meedoen aan de Kwaliteitsaanpak Basisonderwijs Amsterdam.
Kwaliteitswijzer Basisonderwijs Gemeente Amsterdam Basisschool Oscar Carré.
Basisschool Oscar Carré. Openbare basisschool in het hart van de Pijp in Amsterdam. Spring naar de inhoud. Team Oscar Carré. Vakanties en vrije dagen. Kwaliteitswijzer Basisonderwijs Gemeente Amsterdam. Gepubliceerd 16 juni 2014 op 234 140 in Kwaliteitswijzer Basisonderwijs Gemeente Amsterdam.
Resultaten St. Jozefschool Amsterdam.
Op 5 december is de tweede Kwaliteitswijzer Basisonderwijs Amsterdam gepubliceerd. De Kwaliteitswijzer geeft een feitelijk inzicht in de kwaliteit van onderwijs per school. Voorbeelden zijn het oordeel van de Onderwijsinspectie, het aantal leerlingen, de score van de Cito-eindtoets en de schooladviezen, maar ook schoolprestaties tussentijds op taal en rekenen.
Amsterdam: Kwaliteitswijzer Basisonderwijs verschenen Nationale Onderwijsgids.
Dat meldt de website van Het Parool. De Kwaliteitswijzer Basisonderwijs biedt inzicht in hoe 205 van de 208 basisscholen in Amsterdam zich in de voorbije jaren hebben ontwikkeld. Aan de beoordeling in de Kwaliteitswijzer Basisonderwijs liggen drie bronnen ten grondslag.:

Contacteer ons