Meer resultaten voor middelbaar onderwijs

Home
middelbaar onderwijs
Fuseren Voortgezet onderwijs DUO Zakelijk.
Voor fusies tussen scholen in het voortgezet onderwijs en de sectoren middelbaar beroepsonderwijs en hoger onderwijs blijft de noodzaak tot advisering bestaan. De Commissie Macrodoelmatigheid mbo en in voorkomende gevallen de Commissie Doelmatigheid Hoger Onderwijs adviseren bij intersectorale fusies. Fusie verwerken in uw LAS.
Voortgezet onderwijs Gezonde School.
Waarom Gezonde School? Doe de test! Aan de slag met Gezonde School. Gezondheidsthema's' en criteria vignet. Behaal het vignet Gezonde School. Voorbeelden Gezonde School. Toolkit Gezonde School. Gezonde leerkrachten in het primair onderwijs. Nieuwsbrief Gezonde School. Voortgezet onderwijs Voortgezet onderwijs.
Voortgezet onderwijs.
Je leert te handelen volgens wettelijke kaders die voor het onderwijs gelden, zoals de wet meldcode en de wet over sociale veiligheid op school. En je leert praktische vaardigheden, zoals het communiceren met ouders en jongeren over gevoelige onderwerpen, het steunen van getraumatiseerde jongeren en het effectief gebruiken van anti-pestprogramma's. Voor voortgezet onderwijs heeft Augeo academy een op maat samengesteld lidmaatschap.
Middelbaar onderwijs RTL Nieuws.
Middelbare school Eindexamens MBO VMBO Havo. Volg als eerste nieuwe updates over: Middelbaar onderwijs. Wil jij dit nieuwsverhaal volgen? Ga dan naar Mijn RTL Nieuws en meld je aan. Mijn RTL Nieuws. Snel geld Drugscriminelen ronselen jongeren op school: Het gebeurt overal.
Voortgezet Onderwijs overzicht Schoolwijzer Amsterdam.
Onderwijs en jeugd. Hoe werkt het? Over het voortgezet onderwijs. Soorten speciaal onderwijs. Over het speciaal onderwijs. Over het speciaal basisonderwijs. Over voor en vroegschoolse educatie. Vestigingen Voortgezet onderwijs. Amsterdams Beroepscollege Noorderlicht. Het Amsterdams Lyceum. De Amsterdamse Mavo. Christelijke Scholengemeenschap Buitenveldert. Clusius College Amsterdam. College De Meer. Comenius Lyceum Amsterdam. Cornelius Haga Lyceum. De Nieuwe Havo. De Nieuwe Internationale School Esprit. Fons Vitae Lyceum. Geert Groote College Amsterdam. Gerrit van der Veen College. Havo De Hof. Hervormd Lyceum West. Hervormd Lyceum Zuid. Het 4e Gymnasium. IJburg College 1. IJburg College 2. Kolom praktijkcollege De Atlant. Kolom Praktijkcollege De Dreef. Kolom praktijkcollege Het Plein. Kolom praktijkcollege Noord. Joodse Scholengemeenschap Maimonides. Metis Montessori Lyceum. Metis Montessori Lyceum mavo/havo. Montessori College Oost. Montessori Lyceum Amsterdam MLA. Open Schoolgemeenschap Bijlmer. sg Panta Rhei. Pieter Nieuwland College. Wellantcollege VMBO Sloten. Onderwijs Consumenten Organisatie. Scholen op de kaart.
Welke niveaus zijn er in het voortgezet onderwijs? OCO.
Het niveau waarmee kinderen instromen in het voortgezet onderwijs is afhankelijk van het schooladvies van de basisschool. Het voortgezet onderwijs kent vier niveaus: vmbo, havo, vwo en praktijkonderwijs. Leerlingen worden in het voortgezet onderwijs voorbereid op het middelbaar beroepsonderwijs mbo, het hoger beroepsonderwijs hbo, het wetenschappelijk onderwijs wo.
Voortgezet onderwijs Onderwijssectoren Inspectie van het onderwijs.
Ouderbijdrage in het voortgezet onderwijs. Aantal uren lichamelijke opvoeding. Toezicht op nieuwe scholen voor primair en voortgezet onderwijs. Toezicht en handhaving zorgplicht passend onderwijs. Na de basisschool gaan leerlingen naar het voortgezet onderwijs: vwo, havo, vmbo inclusief het leerwegondersteunend onderwijs en praktijkonderwijs.
Alle cao's' en salarisschalen binnen het onderwijs voor 2019.
Bent u werkzaam in het onderwijs, dan vindt u hier informatie over de geldende cao, salarisschalen en functiewaardering voor onderwijspersoneel. De arbeidsvoorwaarden in het onderwijs verschillen per functie en per onderwijssector: primair onderwijs basisonderwijs of PO, voortgezet onderwijs VO, middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie, MBO en hoger onderwijs hoger beroepsonderwijs en wetenschappelijk onderwijs.

Contacteer ons