Zoeken naar vakantie voortgezet onderwijs

Home
vakantie voortgezet onderwijs
Overzicht schoolvakanties 2017-2018 Schoolvakanties Rijksoverheid.nl. Wanneer zijn de schoolvakanties in 2017-2018? Rijksoverheid.nl.
Regioindeling voor de schoolvakantie. Overzicht schoolvakanties per schooljaar. Deel deze pagina. Over deze site. Wetten en regelingen. Ga direct naar inhoud of menu. U bevindt zich hier: Home Onderwerpen Schoolvakanties Vraag en antwoord Wanneer zijn de schoolvakanties in 2017-2018? Zoek binnen Rijksoverheid.nl Zoek. Wanneer zijn de schoolvakanties in 2017-2018? Lees hier wanneer de schoolvakanties zijn van het basisonderwijs, speciaal onderwijs en voortgezet onderwijs voor het schooljaar 2017-2018. Mbo-instellingen, hogescholen en universiteiten mogen de vakanties zelf bepalen. Regio midden en zuid: 14 oktober t/m 22 oktober 2017. Regio noord: 21 oktober t/m 29 oktober 2017. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap OCW geeft voor de herfstvakantie alleen adviesdata. Scholen mogen hier van afwijken.
Schoolvakanties Rijksoverheid.nl.
Officiële feestdagen in Nederland. Schoolvakanties in mijn regio. Overzicht vakanties per schooljaar. Vrij van school op feestdagen. Aantal vakantiedagen onderwijs. Overheid stelt data schoolvakanties vast. Vakantie en reizen. Schooltijden en onderwijstijd. 1400 Bel Informatie Rijksoverheid.: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
Thorbecke Voortgezet Onderwijs.
Naar de havo na de mavo. Protocol sociale media. Vakanties schooljaar 2017 2018. maandag 16 oktober 2017. t/m vrijdag 20 oktober 2017. maandag 25 december 2017. t/m vrijdag 5 januari 2018. maandag 26 februari 2018. t/m vrijdag 2 maart 2018.
Schoolvakanties 2017-2018 Nieuws Home Ouders Onderwijs.
De medezeggenschapsraad van de school brengt daarover advies uit. Om de schoolvakanties te spreiden heeft Nederland 3 regios: noord, midden en zuid. Door deze vakantiespreiding blijft de verkeersdrukte in de schoolvakanties beperkt. Wilt u weten in welke regio uw gemeente valt? midden en zuid. 14 oktober t/m 22 oktober 2017. 21 oktober t/m 29 oktober 2017.
FOKOR is de vereniging voor samenwerkende schoolbesturen voor primair en voortgezet onderwijs in Rotterdam.
Schoolvakanties in Rotterdam. Deels legt de overheid per regio de weken en dagen vast, waarop leerlingen vrij zijn. Denk aan de zomervakantie, de kerstvakantie of de verplichte meivakantieweek. Daarnaast worden op decentraal niveau afspraken gemaakt over de overige vrije dagen en weken voor leerlingen.
Schoolvakanties 2019 2020 Alle schoolvakanties in één overzicht.
Meld u nu aan! Vrije dagen / feestdagen. Ouders van schoolgaande kinderen, kunnen niet zomaar zelf beslissen wanneer ze met hun kinderen op vakantie gaan. Volgens de leerplichtwet zijn ouders van schoolgaande kinderen namelijk in principe verplicht zich te houden aan de vaste vakantieperiode. Deze wet kent een paar uitzonderingen. De schoolvakanties worden centraal vastgesteld. In de meeste gevallen verschillen de data voor een schoolvakantie per regio, zoals de herfstvakantie die voor de regios Noord, Midden en Zuid op verschillende data valt. Een enkele schoolvakantie in Nederland is landelijke hetzelfde, zoals de kerstvakantie. In het overzicht op deze pagina vind je de data voor de schoolvakanties voor schooljaar 2018-2019, zoals de herfstvakantie en kersvakantie 2018 en de carnavalsvakantie en voorjaarsvakantie in 2019. Ook de data voor de meivakantie en zomervakantie 2019 vind je hier. Daarnaast kun je in bovenstaand overzicht ook alvast de data voor de schoolvakanties voor 2019-2020 en 2020-2021 vinden. Let op: voor de korte schoolvakanties gelden adviesdata, waarvan scholen kunnen afwijken. De data voor de zomervakantie zijn verplicht. bo basisonderwijs, vo voortgezet onderwijs.
Staatscourant 2018, 11687 Overheid.nl Officiële bekendmakingen.
school voor voortgezet onderwijs.: school voor voortgezet onderwijs als bedoeld in artikel 1 van de Wet op het voortgezet onderwijs en artikel 1 van de Wet voortgezet onderwijs BES, met uitzondering van het voorbereidend beroepsonderwijs dat deel uitmaakt van een agrarisch opleidingscentrum als bedoeld in artikel 1.3.3 van de Wet educatie en beroepsonderwijs en met uitzondering van een school voor voortgezet onderwijs die deel uitmaakt van een scholengemeenschap met een regionaal opleidingencentrum als bedoeld in artikel 1.3.1 van de Wet educatie en beroepsonderwijs of een agrarisch opleidingscentrum als bedoeld in artikel 1.3.3 van de Wet educatie en beroepsonderwijs.; regio Noord, regio Zuid of regio Midden, als bedoeld in artikel 3.;
Vakantiedata Vakantiedata Voortgezet Voortgezet Onderwijs Onderwijs De De Werkplaats Werkplaats Kindergemeenschap. Kindergemeenschap.
Naar het Voortgezet Onderwijs. Organisatie WP-Wijzer Schoolgids De stichting Werkplaats kindergemeenschap Schoolleiding VO Jaaragenda Vakantiedata Voortgezet Onderwijs Aanwezigheid Leerling Registratie Vervoer bij Ziekte/Blessure Medezeggenschapsraad Nieuwe Leerlingen Samenwerkingspartners. Voor Nieuwe Leerlingen. Vakantiedata Voortgezet Onderwijs. ma 21 augustus 2017. za 14 oktober t/m zo 22 oktober 2017.

Contacteer ons